6/02/2015

Sugih Mubil

WONG SUGIH MOBIL
----------====--------����
Omah kok koyo kebun binatang, isine:
Kuda, Kijang, Zebra, Panter, Tiger lan Jaguar yo ono .. Nek isih muat mungkin diiseni : Garuda, utowo Lion ..

Omben2e: Es-cudo, Es-tilo, Suzu-ki & I-suzu ..jare ben awake Vit-ara

Plesire neng Karimun, ngajak bojone sing jenenge Livina sing senengane nganggo Blazer (nek simpenane jenenge Evalia senengane nganggo klambi sing terano - tete rada nongol). Anake 5, ning sing diajak mung 4; Avanza, Zenia, Freed, lan Yaris – sing dikon tunggu omah si Carry ..
Ngajak 4 sedulure: Kia, Alya, Agya,  neng ndalan ngrungoke music : Jazz

Kabeh bondone kuwi  pancen Picanto(k) seko kasil korupsi, lha yo dikon mBaleno .. Pungkasane...  stress, lan mati, neng kuburane dipasang NISSAN.....����

No comments:

Yang Sering Dibaca