6/06/2015

Aliran dalam Islam

Aliran-aliran dalam Islam :

KHAWARIJ : Ajarannya : Orang yg berbuat dosa besar = kafir & murtad >> wajib dibunuh

MURJIAH : Pandangannya : (Muslim yg berbuat dosa besar, tetap mukmin & bukan kafir)

MUKTAZILAH : (Muslim yang berbuat dosa besar, bukan mukmin & bukan kafir. >>  {al manzilah baina al manzilatain})

QADARIYAH : {manusia memiliki kemerdekaan dalam berkehendak (free will) & kemerdekaan dalam berbuat (free act) >> takdir ada di tangan manusia

JABARIYAH : {manusia tidak memiliki kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat} >> takdir di tangan Tuhan.

AHLUSSUNAH WALJAMAAH (ASWAJA) : {golongan yang menganut ajaran Islam secara murni yang bersumber dari ajaran Rosulullah & sahabatnya}

Sumber: buku mapel kenuan kelas 8

No comments:

Yang Sering Dibaca